Det er nu muligt at bruge klubhuset faciliteter til sociale begivenheder.

Omklædning og bad er fortsat lukket – vi har ikke kapacitet til at gøre rent hver dag.

Vi har købt en ny gasgrill, som alle frit kan benytte.

Husk at følge statens anbefalinger til afstand, vaske hænder og spritte af

Og som altid – husk at rydde op efter jer. Dette er forudsætningen for, at vi fortsat kan holde klubhuset åben.
                   Efterlad ikke opvask

                   Sæt i opvaskemaskinen

                   Tøm den når det er nødvendigt

Efterleves ovenstående ikke bliver klubhuset lukket igen

De bedste sommerhilsen bestyrelsen