Juniortrænere

Emilie

Mobil: 21440435

Rasmus
Mobil: 21440435

Tony
Mobil: 21440435

Herudover vil der være hjælpetrænere tilknyttet holdene i det omfang, det er nødvendigt.

VED AFBUD – Husk at melde afbud til holdets træner på SMS.